Bilans płatniczy
Fundusze inwestycyjne
Zasady pobierania schematów XSD
Poprzez ogólnodostępną stronę, wszelkiego rodzaju automaty (np. serwisy odpowiedzialne za przetwarzanie plików XSD) mają dostęp do schematów XSD publikowanych przez system sprawozdawczy Narodowego Banku Polskiego.
Odczytanie zawartości wybranego szablonu XSD wymaga podania prawidłowego adresu internetowego w przeglądarce www. Adres ten budowany jest według poniższego wzoru:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/katalog/plik_szablonu.xsd
gdzie:
  • katalog - to katalog ze schematem XSD, np.: wspolne, 2009_03_01/typySprawozdan
  • plik_szablonu.xsd - to konkretny plik szablonu XSD, np.: laczenieSprLista.xsd, czestPlatKuponuTyp.xsd
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe drzewo ze schematami XSD. Poprzez wybranie interesującego szablonu XSD, po prawej stronie drzewa pojawi się odpowiadający mu adres internetowy.

Przykładowe drzewo ze strukturą katalogów zawierających szablony XSD
wspolne/
2009_04_01/

2009_03_01/

Wybierz szablon XSD...


Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich opublikowanych okresów sprawozdawczych.

Okres sprawozdawczy
Oznaczenie okresu sprawozdawczego
Schema Location
kwiecień 20162016_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
marzec 2016, I kwartał 20162016_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
luty 20162016_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20162016_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
grudzień 2015, IV kwartał 2015, 2015 rok2016_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
listopad 20152015_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
październik 20152015_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
wrzesień 2015, III kwartał 20152015_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
sierpień 20152015_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
lipiec 20152015_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
czerwiec 2015, II kwartał 20152015_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
maj 20152015_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
kwiecień 20152015_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
marzec 2015, I kwartał 20152015_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
luty 20152015_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20152015_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
grudzień 2014, IV kwartał 2014, 2014 rok2015_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
listopad 20142014_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
październik 20142014_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
wrzesień 2014, III kwartał 20142014_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
sierpień 20142014_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
lipiec 20142014_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
czerwiec 2014, II kwartał 20142014_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
maj 20142014_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
kwiecień 20142014_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
marzec 2014, I kwartał 20142014_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
luty 20142014_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
styczeń 20142014_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd

Plik XML z okresami sprawozdawczymi