Bilans płatniczy
Fundusze inwestycyjne
Zasady pobierania schematów XSD
Poprzez ogólnodostępną stronę, wszelkiego rodzaju automaty (np. serwisy odpowiedzialne za przetwarzanie plików XSD) mają dostęp do schematów XSD publikowanych przez system sprawozdawczy Narodowego Banku Polskiego.
Odczytanie zawartości wybranego szablonu XSD wymaga podania prawidłowego adresu internetowego w przeglądarce www. Adres ten budowany jest według poniższego wzoru:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/katalog/plik_szablonu.xsd
gdzie:
  • katalog - to katalog ze schematem XSD, np.: wspolne, 2009_03_01/typySprawozdan
  • plik_szablonu.xsd - to konkretny plik szablonu XSD, np.: laczenieSprLista.xsd, czestPlatKuponuTyp.xsd
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe drzewo ze schematami XSD. Poprzez wybranie interesującego szablonu XSD, po prawej stronie drzewa pojawi się odpowiadający mu adres internetowy.

Przykładowe drzewo ze strukturą katalogów zawierających szablony XSD
wspolne/
2009_04_01/

2009_03_01/

Wybierz szablon XSD...


Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich opublikowanych okresów sprawozdawczych.

Okres sprawozdawczy
Oznaczenie okresu sprawozdawczego
Schema Location
luty 20172017_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
styczeń 20172017_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
grudzień 2016, IV kwartał 2016, 2016 rok2017_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
listopad 20162016_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
październik 20162016_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
wrzesień 2016, III kwartał 20162016_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
sierpień 20162016_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
lipiec 20162016_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
czerwiec 2016, II kwartał 20162016_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
maj 20162016_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
kwiecień 20162016_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
marzec 2016, I kwartał 20162016_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
luty 20162016_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20162016_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
grudzień 2015, IV kwartał 2015, 2015 rok2016_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
listopad 20152015_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
październik 20152015_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
wrzesień 2015, III kwartał 20152015_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
sierpień 20152015_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
lipiec 20152015_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
czerwiec 2015, II kwartał 20152015_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
maj 20152015_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
kwiecień 20152015_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
marzec 2015, I kwartał 20152015_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
luty 20152015_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20152015_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd

Plik XML z okresami sprawozdawczymi