Bilans płatniczy
Fundusze inwestycyjne
Zasady pobierania schematów XSD
Poprzez ogólnodostępną stronę, wszelkiego rodzaju automaty (np. serwisy odpowiedzialne za przetwarzanie plików XSD) mają dostęp do schematów XSD publikowanych przez system sprawozdawczy Narodowego Banku Polskiego.
Odczytanie zawartości wybranego szablonu XSD wymaga podania prawidłowego adresu internetowego w przeglądarce www. Adres ten budowany jest według poniższego wzoru:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/katalog/plik_szablonu.xsd
gdzie:
  • katalog - to katalog ze schematem XSD, np.: wspolne, 2009_03_01/typySprawozdan
  • plik_szablonu.xsd - to konkretny plik szablonu XSD, np.: laczenieSprLista.xsd, czestPlatKuponuTyp.xsd
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe drzewo ze schematami XSD. Poprzez wybranie interesującego szablonu XSD, po prawej stronie drzewa pojawi się odpowiadający mu adres internetowy.

Przykładowe drzewo ze strukturą katalogów zawierających szablony XSD
wspolne/
2009_04_01/

2009_03_01/

Wybierz szablon XSD...


Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich opublikowanych okresów sprawozdawczych.

Okres sprawozdawczy
Oznaczenie okresu sprawozdawczego
Schema Location
luty 20152015_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20152015_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2015_02_01/przesylka.xsd
grudzień 2014, IV kwartał 2014, 2014 rok2015_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
listopad 20142014_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
październik 20142014_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
wrzesień 2014, III kwartał 20142014_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
sierpień 20142014_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
lipiec 20142014_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
czerwiec 2014, II kwartał 20142014_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
maj 20142014_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
kwiecień 20142014_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
marzec 2014, I kwartał 20142014_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
luty 20142014_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
styczeń 20142014_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
grudzień 2013, IV kwartał 2013, 2013 rok2014_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
listopad 20132013_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
październik 20132013_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
wrzesień 2013, III kwartał 20132013_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
sierpień 20132013_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
lipiec 20132013_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
czerwiec 2013, II kwartał 20132013_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
maj 20132013_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
kwiecień 20132013_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
marzec 2013, I kwartał 20132013_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
luty 20132013_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd
styczeń 20132013_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2011_09_01/przesylka.xsd

Plik XML z okresami sprawozdawczymi