Bilans płatniczy
Fundusze inwestycyjne
Zasady pobierania schematów XSD
Poprzez ogólnodostępną stronę, wszelkiego rodzaju automaty (np. serwisy odpowiedzialne za przetwarzanie plików XSD) mają dostęp do schematów XSD publikowanych przez system sprawozdawczy Narodowego Banku Polskiego.
Odczytanie zawartości wybranego szablonu XSD wymaga podania prawidłowego adresu internetowego w przeglądarce www. Adres ten budowany jest według poniższego wzoru:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/katalog/plik_szablonu.xsd
gdzie:
  • katalog - to katalog ze schematem XSD, np.: wspolne, 2009_03_01/typySprawozdan
  • plik_szablonu.xsd - to konkretny plik szablonu XSD, np.: laczenieSprLista.xsd, czestPlatKuponuTyp.xsd
Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowe drzewo ze schematami XSD. Poprzez wybranie interesującego szablonu XSD, po prawej stronie drzewa pojawi się odpowiadający mu adres internetowy.

Przykładowe drzewo ze strukturą katalogów zawierających szablony XSD
wspolne/
2009_04_01/

2009_03_01/

Wybierz szablon XSD...


Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich opublikowanych okresów sprawozdawczych.

Okres sprawozdawczy
Oznaczenie okresu sprawozdawczego
Schema Location
maj 20182018_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
kwiecień 20182018_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
marzec 2018, I kwartał 20182018_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
luty 20182018_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
styczeń 20182018_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
grudzień 2017, IV kwartał 2017, 2017 rok2018_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
listopad 20172017_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
październik 20172017_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
wrzesień 2017, III kwartał 20172017_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2017_10_01/przesylka.xsd
sierpień 20172017_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
lipiec 20172017_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
czerwiec 2017, II kwartał 20172017_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
maj 20172017_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
kwiecień 20172017_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
marzec 2017, I kwartał 20172017_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
luty 20172017_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
styczeń 20172017_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
grudzień 2016, IV kwartał 2016, 2016 rok2017_01_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
listopad 20162016_12_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
październik 20162016_11_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
wrzesień 2016, III kwartał 20162016_10_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
sierpień 20162016_09_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
lipiec 20162016_08_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_08_01/przesylka.xsd
czerwiec 2016, II kwartał 20162016_07_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
maj 20162016_06_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
kwiecień 20162016_05_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
marzec 2016, I kwartał 20162016_04_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
luty 20162016_03_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd
styczeń 20162016_02_01http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_02_01/przesylka.xsd

Plik XML z okresami sprawozdawczymi