Strona główna


Witamy w systemie sprawozdawczym
Narodowego Banku Polskiego
 

 

 W serwisie informacyjnym na liście komunikatów ogólnodostępnych

zamieszczono informację dla podmiotów składającycvh sprawozdania w postaci XML

 - począwszy od danych za styczeń 2015 r. i I kwartał